Browsing Kategori: "Artikel Islam"

Artikel Islam

Tulisan dan Celoteh saya seputar syariat Islam, tentunya dengan pendapat saya dong :)

Dzikir Lisan, Hati dan Sirr

Memahami dzikir tak lepas dari pengertian dzikir menurut bahasa. Dzikir menurut bahasa berarti menyebut, dan mengingat. Artinya, aktifitas dzikir tak lepas dari penyebutan dan mengingat. Hanya saja, bagaimana cara menyebut dan bagaimana cara mengingat, ulama berbeda-beda. Menyebut nama yang Maha Kuasa dan mengingatnya sudah termasuk berdzikir.…
Baca...

Ujian Terbuka buat Santri Tahfizh al-Quran

Patut disyukuri, menjamurnya lembaga tahfizh al-Quran adalah bukti kecintaan masyarakat dan pemerintah terhadap keterjagaan al-Quran melalui penghapalan. Banyak lembaga tahfizh al-Quran berdiri dengan kedermawanan tokoh, swadaya masyarakat, dan tak sedikit atas bantuan murni pemerintah. Mereka meyakini, akhlak yang baik adalah akhlak al-Quran, dan…
Baca...

Iblis yang Saya Pahami

Siapa nenek moyang manusia? Adam as. Siapa nenek moyang Iblis? Jin.Lihat pada QS al-Kahfi ayat 50; Dan (ingatlah) ketika Kami (Allah) berfirman kepada para Malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam!! Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya…
Baca...