Hal yang Membatalkan Puasa dan Wajib Qadha dan Kafarat

0 11

Sebagai kelanjutan tulisan saya sebelumnya mengenai hal yang membatalkan puasa, maka artikel saya kali ini mengenai hal yang membatalkan puasa dan karenanya wajib qadha (mengganti) berikut kafarat.

Menurut jumhur ulama, hal yang membatalkan puasa dan karenanya wajib qadha (mengganti) berikut kafarat, hanyalah bersenggama (bergaul dengan istri) di siang hari bulan ramadhan, dan tidak ada yang lain. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw:

[minnosh_ext_quote author-name=”Hadis Rasulullah saw”]Seorang laki-laki datang mendapatkan Nabi saw, celaka saya wahai Rasulullah! Ujar Rasulullah: apa yang mencelakakan itu? Saya mencampuri isteri saya pada bulan ramadhan, maka Nabi bertanya: Adakah padamu sesuatu buat memerdekakan buda? Tidak ujarnya. Tanya Nabi lagi: Adakah kamu mempunyai makanan buat diberikan kepada enam puluh orang miskin? Tidak ujarnya. Laki-laki itupun duduk, kemudian dibawa orang kepada Nabi satu bakul besar berisi kurma, nah sedekahkanlah ini. Apakah kepada orang yang lebih miskin dari kami? Tanya laki-laki itu. Karena di daerah yang terletak di antara tanah yang berbatu hitam itu (maksudnya tempat tinggal keluarganya yang diam di pinggiran kota Madinah) ada suatu keluarga yang lebih membutuhkannya dari pada kami. Maka Nabi pun tertawa hingga kelihatan gerahamnya, lalu ujarnya: pergilah, berikanlah kepada keluargamu.[/minnosh_ext_quote]

Adapun hal yang mewajibkan kafarat saja tanpa meng-qadha, ialah pembatasan puasa Ramadhan secara khusus, yaitu dilakukan secara sengaja dan atas kehendak sendiri. Hal ini menyebabkan kafarat diwajibkan, karena tindakan tersebut merusak kesucian puasa tanpa ada udzur.

Menurut jumhur, atas dasar inilah kafarat atas orang yang membatalkan puasanya karena lupa, atau terpaksa.

Kafarat tidak diwajibkan atas orang yang mencium istrinya, wanita haid, wanita nifas, orang gila, atau orang pingsan, karena hal tersebut bukan terjadi atas kehendak mereka.

Demikian juga, kafarat tidak diwajibkan atas orang sakit, musafir, orang yang sangat merasa lapar dan haus, serta wanita hamil, sebab mereka memiliki udzur.

Komentar
Loading...